Rozwiązania w chmurze, mobilność i praca grupowa to filary cyfrowej rewolucji XXI wieku!

50% małych i średnich firm w Polsce korzysta z co najmniej jednego rozwiązania chmurowego.

68% korzystających na co dzień z rozwiązań chmurowych twierdzi, że są one niezbędne lub bardzo przydatne w codziennej pracy.

71% pracowników z sektora usług deklaruje, że są zwolennikami rozwiązań chmurowych.

Po pierwsze: CHMURA

OSZCZĘDNOŚĆ, WYGODA. Zrewolucjonizowała podejście do budowania infrastruktury IT firmy. Dzięki rozwiązaniom w chmurze odchodzimy od konieczności zakupu serwerów i licencji, a skupiamy się na zakupie jedynie samej kompletnej usługi. Dostosowujemy dostępne rozwiązania do naszych potrzeb i realizowanych projektów, dzięki czemu zmniejszamy koszty związane z inwestycją w IT. BEZPIECZEŃSTWO. Głównym założeniem rozwiązań w chmurze jest wykorzystywanie profesjonalnych serwerowni, pełnego zabezpieczenia i ich modernizacji.

DYNAMICZNY ROZWÓJ. Odpowiednio dobrane do naszych potrzeb narzędzia pracują na nasz sukces, zwiększą efektywność pracy, umożliwią dalszy rozwój w ramach prowadzonej działalności.

Po drugie MOBILNOŚĆ

Urządzenia mobilne, zapewniają nam przewagę w biznesie. Pozwalają na bieżąco kontrolować sytuację w naszej firmie, być w stałym kontakcie z klientami i partnerami biznesowymi. Mobilność to poczucie bezpieczeństwa dzięki stałej pieczy nad nasza firmą i możliwością szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Mobilność zmienia podejście do wykonywania pracy. Możliwość przeprowadzania wielu zadań zdalnie dzięki stałemu dostępowi do materiałów firmowych, nie ogranicza naszych pracowników do działań jedynie w miejscu pracy. Mogą oni w dowolnym miejscu o każdej porze realizować zawodowe wyzwania.

Mobilność w XXI wieku stanowi rynkowy standard, bez którego trudno wyobrazić sobie efektywne i „konkurencyjne” funkcjonowanie w biznesie.

60% stron internetowych polskich firm z sektora MŚP posiada wersję mobilną i responsywną.

Po trzecie: PRACA GRUPOWA

Wspólna praca w czasie rzeczywistym na dokumentach wpływa na zwiększenie efektywności działań pracowników, jednocześnie podnosząc produktywność firmy. Możliwość wspólnego kreowania, bieżącej modyfikacji projektów, pozwala łatwiej, szybciej, bardziej efektownie realizować zaplanowane działania, zapewniając znaczna oszczędność czasu oraz pieniędzy.

90% małych i średnich przedsiębiorstw pozytywnie ocenia przydatność nowych technologii w codziennej pracy.

Potwierdzają to badania „Nowoczesne IT w MŚP 2016”, zrealizowanego przez Ipsos MORI dla Microsoft, zgodnie z którymi:

Aż 74% przedstawicieli polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że możliwość realizacji zadań z dowolnego miejsca i pełen dostęp do firmowych plików, poczty i kalendarza ma znaczący wpływ na wydajność ich pracy.

73% szefów i właścicieli małych i średnich firm zgadza się z opinią, że to IT napędza proces digitalizacji w ich organizacjach.

63% polskich pracowników zatrudnionych w małych i średnich firmach wskazuje iż istotnym atutem technologii informatycznych jest stały kontakt z zespołem w trakcie wykonywania zadań służbowych.

82% zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa i związaną z nimi pewność, że dane są chronione niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

74% pracowników wskazuje jak ważna jest kwestia mobilności przy realizowaniu obowiązków służbowych zwiększając znacznie ich produktywność.

Reasumując, nowoczesne rozwiązania informatyczne są jednym z najskuteczniejszych narzędzi zwiększania zysków przedsiębiorstwa. Przyczyniają się one do lepszego przepływu informacji w firmie, dzięki nim mamy możliwość, aby w sposób wyczerpujący zaspokajać potrzeb klientów. Implementacja nowoczesnych technologii, stanowi w obecnych czasach niezbędny i konieczny środek, który gwarantuje sprawne zarządzanie oraz konkretne korzyści finansowe, dzięki bardziej elastycznej pracy, która zwiększa wydajność ich zespołów.

Uwolnienie pracownika od biurka i umożliwienie mu w pełni wydajnej pracy to sposób na zwiększenie jego satysfakcji i zaangażowania. Czynności, które możemy dokonać za pomocą nowych technologii i rozwiązań IT: szybka telekonferencja (Skype), wymiana opinii, wspólna praca nad pilną ofertą czy raportem dla klienta niezależnie od pory dnia i miejsca przebywania czy synchronizacja kalendarzy i zadań, w obecnej rzeczywistości zaczynają decydować o „być albo nie być” każdej firmy.